Geosyntetyki

Geowłóknina

Geowłókniny stosowane są w konstrukcjach ziemnych: ścieżkach, drogach, placach, nasypach, wałach jako warstwa separacyjna i filtracyjna. Dzięki swoim właściwością doskonale nadają się do oddzielenia konstrukcji ziemnej od gruntu rodzimego lub poszczególnych warstw konstrukcji nie ograniczając przepływu wody.

Pokaż geowłókniny

Geotkanina

Geotkaniny znajdują zastosowanie jako elementy separujące i wzmacniające konstrukcjie ziemne. Jako separacja stosowane są szczegulnie tam gdzie gospodarka wodami w gruncie ma drugorzędne znaczenia. Jako wzmocnienie najlepie sprawdzają się w bezpośrednik kontakcie z warstwami o mniejszym uziarnieniu (żwiry, piaski, pospółki).

Pokaż geotkaniny

Geosiatka

Geosiatki wukorzystywane sa do zbrojenia konstrukcji w celu wzmocnienie podłoża gruntowego lub zwiększenie stateczności skarp. Dzięki swojej otwartej strukturze najlepiej sprawdzają się we współpracy z kruszywem łamanym zakzębiąc sie zmin.

Pokaż geosiatki

Geokrata i kratki

Geokraty to przestrzenne elementy wspomagające stabilizację gruntów. Stosowane sa również do zabezpieczenia skarp przed erozją.
Kratki (panele) trawnikowe to elementy nawierzchniowe umożliwiajce np. uzyskanie sielonej nawierzchni przeznaczonej do ruchu kołowego.

Pokaż geokraty

Gabiony

Gabiony to kosze, materace i walce wykonane siatki stalowej skręconej lub zgrzewanej . Stosowane są do konstrukcji wykonania oporowych, zabezpieczenia brzegów oraz jako element ozdobny przy kształtowaniu krajobrazu.

Pokaż gabiony

Geokompozyt drenażowy

Mata drenażowa

Mata drenażowa to geokmpozyt złożony z dwóch lub więcej elementów twożących przestrzeń do odporowadzenie wody lub gazów z konstrukcji. Stosowana jest w konstrukcjach ścian oporowych, fundamentów, skarp, przęseł mostów, wałów przeciwpowodziowych, dachów odwróconych i tarasów zielonych do ich odwadniania. Stanowią też element systemu odprowadzania gazów.

Pokaż geokompozyty