Geowłókniny filtracyjne

geowłóknina

Geowłóknina filtracyjna

Geowłóknina filtracyjna zabezpiecza przed przedostawaniem się cząstek gruntu do drenażu przez co zwiększają sprawność, wydłużają okres działania drenu. Stosowana jest również konstrukcjach oporowych z gabionów czy innych elementów, wałach przeciwpowodziowych, zabezpieczeniach skarp i brzegów, zapobiegając erozji gruntu.

Aby geowłóknina mogła skutecznie pełnić rolę filtra geowłóknina filtracyjna musi swobodnie przepuszczać wodę znajdująca sie w gruncie zapobiegając jednocześnie wypłókiwaniu gruntu. Dobrze dobrana geowłóknin powinna więc charakteryzować sie duża wodoprzepuszczalnością prostopadłądo płaszczycny geowłókniny oraz odpowiednim rozmiarem porów (O90). Rozmiar porów powinien być na tyle duży aby był możliwy swobodniy przepływ wody wraz z najdrobniejszymi cząstkami gruntu (aby uniknąc zamulenia) i jednocześni na tyle mały by zapobiez wypłukiwaniu gruntu.


Zalecane parametry:

parametr jednostka zalecana wartość norma
Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu l/m2*s min. 90PN-EN ISO 11058:2002
Charakterystyczna wielość porów O90 µm 90-120PN-EN ISO 12956:2002

Masze propozycje: